دوربین مدار بسته

دوربین مداربسته یا تلویزیون مدار بسته ، سیستمی است که به شما امکان می دهد در آن چه در داخل و اطراف کسب و کار شما می گذرد تحت نظر باشید. دوربین ها و مانیتورها شما را قادر می سازند تا رویدادها را به صورت زنده مشاهده کنید و ضبط کننده ها تصاویر را برای ارجاع بعدی بایگانی می کنید. مانیتور دوربین مداربسته را با یک تلویزیون عادی اشتباه نگیرید. محتوای پخش عمومی را دریافت نمی کند ،این فقط تصاویر دوربین های امنیتی نصب شده در محل است.

فناوری دوربین مداربسته ده ها سال است که وجود دارد ، اما پیشرفت های صورت گرفته در سال های اخیر باعث می شود که در دستگیری مجرمان در عمل و محاکمه آنها به دادرسی کارآمدتر باشد. قسمتهای مختلف سیستم دوربین مداربسته و نحوه کار همه آنها را در نظر بگیرید