تعرفه های سئو سایت

سئو سایت فروشگاهی

4000000 ماهیانه
 • سئو محلی
 • سئو داخلی
 • سئو خارجی
 • سئو تکنیکال

سئو سایت فروش فایل

3800000 ماهیانه
 • سئو محلی
 • سئو داخلی
 • سئو خارجی
 • سئو تکنیکال

سئو سایت شرکتی

3400000 ماهیانه
 • سئو محلی
 • سئو داخلی
 • سئو خارجی
 • سئو تکنیکال

سئو سایت شخصی

2500000 ماهیانه
 • سئو محلی
 • سئو داخلی
 • سئو خارجی
 • سئو تکنیکال

قرارداد سئو سایت

این موافقتنامه در تاریخ ………………………. فیما بین ……………………………. به نشانی ……………………………. و شماره تماس …………………….. كه از این پس كارفرما نامیده می‌شود از یك سو، و تیم طراحی قدس وب كه از این پس مجری نامیده می‌شود طبق مقررات و شرایطی كه در اسناد و مدارك این قرارداد درج شده است منعقد می‌گردد.

تبصره – نماینده معرفی شده از سمت کارفرما تام الاختیار می باشد و کلیه موارد تنها با ایشان هماهنگ خواهد شد. نماینده موظف به اجرای تمامی بند های موافقتنامه می باشد و امکان واگذاری بخش های مختلف (مانند موارد مالی) به فرد دیگری از سوی کارفرما امکان پذیر نمی باشد.

نام کارفرما: …………………….. نام نماينده: ……………………. سمت: ………………… شماره همراه نماینده: ………………….  آدرس ایمیل: …………………….

ماده ۱) موضوع قرارداد و شرح خدمات مجری

بهینه سازی ساختار سیستم مدیریت محتوای وردپرس برای موتور های جستجو بر اساس چک لیست ارائه شده.

ماده ۲) جدول زمانبدی پرداخت

پرداخت هزینه به صورت آنلاین و در زمان ثبت سفارش انجام خواهد شد.

ماده ۳) مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد: ….. تومان می باشد. پرداخت کلیه کسورات قانونی بر عهده کارفرما می باشد.

ماده ۴) مدت قرارداد

مدت این قرار داد … روز کاری پس از امضا، ارسال کلیه موارد مورد نیاز، تایید اولیه و وصول مبلغ قرارداد است.
شروع زمان بندى اجراى قرارداد منوط به پرداخت هزینه از سوى كارفرما به مجری و نيز تحويل اطلاعات و مدارك مورد نياز جهت اجراى موضوع قرارداد می باشد.

مدت زمان اعلام شده در قرار داد تنها در صورتی قابل اجرا می باشد که کلیه مواردی که بر عهده کارفرما می باشد، در زمان تعیین شده ارسال شده باشند. تاخیر در ارسال موارد به جهت ایجاد اخلال در برنامه های کاری قدس وب، می تواند منجر به طولانی تر شدن زمان قرار داد باشد که مسئولیت آن بر عهده کارفرما است.

ماده ۵) مراحل اجرای موضوع قرارداد

مرحله اول پس از عقد قرارداد: ارسال اطلاعات دسترسی به پنل ها

مرحله دوم: بررسی اطلاعات ارسال شده و تایید سفارش

مرحله سوم: پرداخت مبلغ قرارداد و ثبت نهایی سفارش

مرحله چهارم: بهینه سازی سیستم مدیریت محتوای وردپرس برای موتور های جستجو

مرحله پنجم: ارسال گزارش نهایی جهت مشاهده کارفرما.

مرحله هفتم: تحویل وب سایت و پنل ها به کارفرما.

ماده ۶) تعهدات مجری

مجری متعهد می گردد در صورت دریافت کلیه داده ها و موارد مورد نیاز، موضوع قرارداد را حداکثر در مدت زمان ذکر شده در بند مدت قرارداد به کارفرما تحویل نماید.

مجری موظف است کلیه موارد چک لیست سئو را در صورت عدم تداخل با قالب، پلاگین های مورد استفاده و تنظیمات هاستینگ به شکل کامل انجام دهد.

مجری موظف به تهیه گزارش در دو مرحله، پیش و پس از بهینه سازی وردپرس برای موتورهای جستجو می باشد. گزارش بر اساس ساختار قدس وب انجام خواهد شد.

مجری موظف به حفظ اطلاعات محرمانه کارفرما که در سفارش ارسال شده از سوی کارفرما است.

مجری موظف به اعلام زمان ارسال گزارش نهایی به کارفرما می باشد تا ایشان آمادگی پرداخت هزینه در زمان مذکور را داشته باشد.

ماده ۷) تعهدات کارفرما

کارفرما متعهد می شود کلیه هزینه ها و اطلاعات و دسترسی های مورد نیاز مجری را در ابتدا به صورت کامل به او تحویل دهد. در صورت عدم تحویل به موقع این اطلاعات و دسترسی ها، به علت اختلال در برنامه های کاری قدس وب، زمان انجام این خدمات افزایش پیدا خواهد کرد و مسئولیت این موضوع تنها بر عهده مجری می باشد.

در صورت آنکه هاستینگ مشتری دچار مشکلات عدم دسترسی یا کاهش سرعت باشد، طول مدت قرار داد افزایش پیدا خواهد کرد و مسئولیت این موضوع با کارفرما خواهد بود.

مجری حق دارد نام کارفرما را به عنوان مشتریان تیم طراحی و تبلیغات قدس وب  منتشر نماید.

کارفرما متعهد می شود مبلغ قرارداد را همزمان با ثبت نهایی سفارش و به صورت کامل واریز نماید.

مجری اجازه دارد امضای خود را در فوتر وب سایت بهینه سازی شده مشتری قرار دهد. کارفرما اجازه حذف امضا قبل از گذشت یک سال را ندارد. مگر آنکه وب سایت خود را از نو طراحی کند.

چنان چه کارفرما پس از سفارش، به هر دلیلی قرارداد را در هر مرحله ای فسخ نماید، ملزم به پرداخت مبلغ کل قرارداد مندرج (مبلغ حق الزحمه قرارداد) به مجری خواهد بود.

پرداخت کلیه کسورات قانونی مبلغ قرارداد بر عهده کارفرما می باشد و مبلغ قرارداد به صورت خالص به مجری پرداخت می گردد و کارفرما موظف به تحویل کلیه اسناد پرداختی به مجری می‌باشد.

سفارش خدمات به منزله پذیرش کلیه قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی خدمات ارائه شده از سوی کارفرما می باشد. کارفرما موظف به رعایت کلیه این قوانین و مقررات می باشد و کلیه عواقب ناشی از عدم مطالعه از این موارد بر عهده کارفرما می باشد.

در صورت آنکه هاستینگ، پلاگین ها و قالب وب سایت مشتری امکان اجرای بخشی از چک لیست این خدمات را به وجود نیاورد و یا غیر ممکن سازد، کارفرما درخواست انجام این موارد را نخواهد داد و هزینه کامل خدمات را پرداخت خواهد کرد.

ماده ۸) فورس ماژور

درموارد فورس ماژور بروز شرایط اضطراری، مانند جنگ اعلام شده یا نشده، اعتصاب های عمومی، شیوع بیماری های واگیردار، زلزله، سیل و طغیان های غیر عادی، خشکسالی های بی سابقه و همچنین آتش سوزی های دامنه دار، طوفان و حوادث مشابه به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

هر گاه بروز شرایط اضطراری انجام قرارداد حاضر را برای یکی از دو طرف غیر ممکن سازد، می تواند پایان قرارداد را به طرف دیگر اعلام نماید. در این شرایط کارفرما موظف به پرداخت کلیه مواردی که تا آن زمان برای او انجام شده است می باشد. در صورت آنکه موارد انجام شده کمتر از میزان ۵۰ درصد پرداخت باشد، مجری موظف به پرداخت باقی مانده هزینه به کارفرما می باشد.

ماه ۹) فسخ قرارداد

قرارداد از نوع لازم تلقی شده و تنها در مورد زیر قابل فسخ می باشد.

فسخ قرارداد تنها در صورت بروز موارد اعلام شده در ماده فورس ماژور امکان پذیر می باشد.

کارفرما در صورت فسخ قرارداد، موظف به پرداخت مبلغ کامل قرار داد می باشد.

ماده ۱۰) تمدید قرارداد 

تمدید این قرارداد مجاز می باشد. 

ماده ۱۱) قوانین و مقررات قدس وب

رعایت کلیه قوانین و مقررات قدس وب بر عهده مشتری می باشد.

این قوانین به شرح زیر می باشند:

 • امکان جلسه حضوری برای سفارش،  یا تحویل این خدمات وجود دارد.
 • این خدمات شامل آموزش نمی باشد.
 • آشنایی با اصطلاحات و موارد اعلام شده در گزارش بر عهده مشتری بوده و درخواست آموزش و یا توضیح این موارد را از سوی قدس وب نخواهد داشت.
 • این خدمات شامل مشاوره نیست.
 • کارفرما موظف می باشد کلیه قوانین و مقرراتی که در سایت قدس وب و صفحه خدمات سئو وردپرس آمده است را مطالعه کند. قوانین مندرج در این دو بخش برای تمامی سفارش ها الزامی بوده و سفارش به معنای پذیرش کلیه این قوانین و مقررات می باشد.
 • امکان تغییر در موارد مندرج در قرارداد و قوانین و مقررات وجود ندارد.
 • قرار داد به صورت فایل PDF برای مشتری ارسال خواهد شد و ارسال و عقد آن به صورت فیزیکی (پیش و پس از امضا) وجود ددارد.

این قرار داد در تاریخ  …………………………. در ۱۱ ماده در دو نسخه  که هر یک به تنهایی اعتبار یکسان دارند تنظیم و به امضای …………………………… به سمت مجری و …………………………. به سمت كار فرما رسید. 

امضای کارفرما                                        امضای مجری