خدمات پشتیبانی سایت

قیمت پشتیبانی سایت ها

وظیفه پشتیبان سایت

همونطور که میدونید و از اسمش معلومه سایتی طراحی شده تموم شده ولی شما خودت نمیتونی از پس پشتیبانیش بر بیایی  و نیاز به یه نفر داری که این کارو برات انجام بده و کار های لازم رو برات انجام بده از جمله بکاب گیری مداوم از سایت و پیاده سازی امنیت سایت  وهمونطور که میدونید امنیت صد در صدی نیست  ولی میشه خیلی بهبودش داد

قرارداد پشتیبانی سایت با کارفرما