تعرفه های طراحی انواع سایت

طراحی سایت فروشگاهی

12800000 تومن
 • هاست 1 ساله
 • دامنه 1 ساله
 • قالب فروشگاهی
 • افزونه های مورد نیاز
 • پنل پیامکی
 • حمل و نقل
 • اینماد
 • درگاه پرداخت
 • طراحی سایت
 • سئوی مقدماتی
 • امنیت سایت
 • cdn
 • ssl
 • یک ماه پشتیبانی رایگان
 • مشاوره کسب و کار
 • ثبت سایت در ساماندهی

طراحی سایت فروش فایل

11000000 تومن
 • هاست 1 ساله
 • دامنه 1ساله
 • قالب فروش فایل
 • افزونه های مورد نیاز
 • اینماد
 • پنل پیامکی
 • طراحی سایت
 • سئوی مقدماتی
 • امنیت سایت
 • cdn
 • ssl
 • یک ماه پشتیبانی رایگان
 • درگاه پرداخت
 • مشاوره کسب و کار
 • ثبت سایت در ساماندهی

طراحی سایت شرکتی

6500000 تومن
 • هاست 1 ساله
 • دامنه 1 ساله
 • قالب شرکتی
 • افزونه های مورنیاز
 • اینماد
 • طراحی سایت
 • سئوی مقدماتی
 • امنیت سایت
 • cdn
 • ssl
 • یک ماه پشتیبانی رایگان
 • مشاوره کسب و کار
 • ثبت سایت در ساماندهی

طراحی سایت شخصی

4000000 تومن
 • هاست 1 ساله
 • دامنه 1 ساله
 • خرید قالب
 • افزونه های مورد نیاز
 • طراحی سایت
 • سئوی مقدماتی
 • امنیت سایت
 • cdn
 • ssl
 • یک ماه پشتیبانی رایگان

قرارداد طراحی سایت

:: هنر تجلی بخش زیبایی آفریدگار است ::

قرارداد خدمات طراحی سایت (قدس وب)

این موافقتنامه در تاریخ…………………….فیمابین ……………………………….به نشانی……………………………………………………..به شماره تماس ………………………………. به شماره ملی……………………………..كه از این پس كارفرما نامیده می‌شود از یك سو و…………………………………….. به شماره ملی ………………………….وشماره تماس ………………………………كه از این پس مجری نامیده می‌شود طبق مقررات و شرایطی كه در اسناد و مدارك این موافقتنامه درج شده است منعقد می‌گردد.

تبصره- نماینده معرفی شده از سمت کارفرما تام الاختیار می باشد و کلیه تاییدیه ها از طرف ایشان انجام می گردد.

نام کارفرما:…………………………..نام نماينده:………………………..سمت : ……………………………..

شماره همراه نماینده:………………………… آدرس ایمیل: …………………………….

 

ماده1) موضوع قرارداد و شرح خدمات مجری:

طراحی سایت

ماده2) جدول زمانبدی پرداخت:

60% از کل مبلغ در زمان عقد قرارداد بعنوان پیش پرداخت دریافت می‌گردد.

20% پیشرفت پروژه

20% در زمان تحویل نهایی پروژه

ماده 3) مبلغ قرار داد ………………………  ریال می باشد.

تبصره 1- تمامی اطلاعات (محتوی سایت) توسط کارفرما تهیه میگردد.

تبصره 2- در صورت تمایل موافقنامه جداگانه پشتیبانی و سئو و تولید محتوا وخدمات اینستاگرام و دوربین مداربسته و فیوژن  توسط مجری منعقد خواهدشد.

ماده4) مدت قرارداد :

مدت این قرار داد ………… روز پس از امضا و ارائه برگه سفارش و پرداخت پیش پرداخت از سوی کارفرما می‌باشد.

کارفرما موظف است کلیه اطلاعات لازم جهت طراحی را ظرف مدت 5 روز به مجری تحویل دهد. در صورت دیرکرد کارفرما، به زمان تحویل پروژه اضافه خواهد گردید

 

ماده 5) فسخ قرارداد :

قرار داد از نوع لازم تلقی شده و تنها در مورد زیر قابل فسخ می باشد.

1- قصور در پرداخت به موقع توسط كارفرما كه به موجب آن، قرارداد می تواند از سوی مجری فسخ و كارفرما موظف به پرداخت تمام مبلغ كار انجام شده توسط مجری است.

2- قصور مجری در تحویل به هنگام کار، که در این صورت قرارداد می تواند از سوی کارفرما فسخ شود و مجری موظف است کلیه هزینه های اخذ شده را به کارفرما برگرداند.

3- توافق طرفین قرار داد.

 

ماده 6) تمدید قرارداد:

تمدید این قرارداد مجاز می باشد.

 

ماده 7) فورس ماژور:

در صورت بروز هرگونه اشکال به علت وجود فورس ماژور طبق تعاریف سازمان برنامه و بودجه (از قبیل سیل، زلزله، جنگ، اعتصاب و غیره) هیچ گونه مسئولیتی متوجه مجری نخواهد بود.

این موافقنامه در تاریخ ………………………………..در 7 ماده در دو نسخه به انضمام دو برگه سفارش که اعتبار یکسان دارند تنظیم و به امضای نماینده مجری ونماینده کارفرمابه سمت كار فرما رسید.

 تیم قدس وب به کارفرما:

1.       کارفرما تا یک بار میتواند ویرایش مدنظر خودرا داشته باشد.

.2در اختیار قرار دادن فیلم آموزشی برای رفع مشکلات به کارفرما 

نام، مهر و امضای کارفرما                                     

              مهر و امضای نماینده مجری